CHECK THIS OUT:

Search

Tiwala at pananampalataya sa harap ng mga problemaMay kakilala ka bang tao na sobrang matatakutin o sobrang nerbiyoso? Iyon bang nauunahan lagi ng takot kaya hindi na siya makapag-isip ng paraan o remedyo para solusyunan ang problemang kinakaharap niya.


Katulad din ng taong nerbiyoso ang mga taong negatibo. Hindi rin sila nakakapag-isip ng paraan upang solusyunan ang problema sapagkat ang iniisip kaagad nila ay negatibo, o imposible na agad ang nasa isip sa halip  na posible.


Kaya kapag nahaharap sa isang masalimuot at komplikadong sitwasyon ang isang taong matatakutin at negatibo, lalo lamang niyang ibinabaon ang kaniyang sarili sa kumunoy. Dahil ang iniisip niya ay yung problema sa halip na mag-isip ng solusyon.


Kaya ganito ang kanilang pananaw sa buhay ay dahil nagkukulang sila ng dalawang bagay na kailangan nilang matutunan at taglayin upang magkaroon sila ng katatagan sa harap ng mga problema at pagsubok. Ito ay ang TIWALA at PANANAMPALATAYA.


Sa tuwing tayo’y mahaharap sa isang mabigat na problema, ang kauna-unahang dapat natin gawin ay pansamantalang manahimik at ipikit ang ating mga mata, at mataimtim tayong manalangin sa Panginoong Diyos. Hilingin natin na tulungan nawa Niya tayo sa ating pinagdadaanan.


Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin ay ipapa-isip sa atin ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu (Holy Spirit) ang mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay makahulagpos sa mga problemang kinasasadlakan natin sa buhay.


Sa tingin niyo ba’y makakatulong ang sobrang pag-aalala? Malulutas ba ng sobrang nerbiyos (kagaya ng ginawa ng mga Alagad) ang isang problema? Ang iba naman ay dinadaan na lamang sa paglalasing at pagdo-droga ang kanilang mga problema.


Kaya sa halip na magkaroon ng solusyon ang mga suliranin at pagsubok na pinagdadaanan nila sa buhay, lalo lamang lumalaki o nadaragdagan ang kanilang mga problema.


Nang natataranta at natatakot na ang mga Alagad sa kanilang paglalakbay sa malawak na lawa, ginising nila si Hesus at winika, “Panginoon tulungan mo kami at lulubog na tayo”. (Mateo 8:25).


Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na kapag tayo ay dumadaan sa matinding unos sa buhay ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo at humingi ng tulong sa Diyos upang pakalmahin niya ang unos na bumabagabag sa ating kalooban.


Mas makapag-iisip tayo ng solusyon sa problema kung payapa ang ating isipin at kasama natin ang Diyos. AMEN.

No comments:

Post a Comment