CHECK THIS OUT:

Search

Child whose name is Naruto Uzumaki Namikaze goes viral online

 


Many netizens are now going crazy over a child whose name was derived from a powerful character of the longest manga and anime series "Naruto: Shippuden."


According to Jamesey Bolivar Maribojo,  the father of the child, he named his son Naruto Uzumaki Namikaze not only because he is a fan of the said series but because of its story that has touched his and his former partner's heart.


Jamesey, 29, is a single parent and a property consultant at a large real estate developer.


“Noong una, walang naniniwala na full name talaga niya iyon kasi tinatawag ko siyang Naruto. Maraming nagtatanong kung totoo,” tells Jamesey in his interview with Esquire Philippines.


“Mahilig ako manood ng anime, mula noon hanggang ngayon. Kung alam niyo ang Naruto: Shippuden, ang kuwento niya ay wala siyang pamilya na kinalakihan. Bilang single parent, 24/7 akong nag-aalaga sa anak ko. Bago kami naghiwalay ng nanay niya, nagpasya kami na ipangalan siya kay Naruto,” he added.


He further narrated "Pero ako di ako nakontento sa ‘Naruto’ lang. Isinama ko rin ang apelyido ng nanay ni Naruto na si Kushina Uzumaki at apelyido ng tatay niya na si Minato Namikaze. Ang naging name ng anak ko, Naruto Uzumaki Namikaze P. Maribojo.”

No comments:

Post a Comment