CHECK THIS OUT:

Search

Huwag mainggit dahil tayo'y pantay-pantay sa paningin ng Diyos


Hindi talaga maaalis sa iba ang pagiging inggitero. Kung ano ang mayroon ang ibang tao ay nais din niyang mayroon din siya. Iyon ay kahit pa nasa kaniya na ang lahat.


Lumalapat iyon sa turo mula sa Aklat ng Mangangaral na nagsasabing: “Nakita ko rin ang tao’y nagpapakapagod upang mahigitan ang kaniyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Tulad lang ng paghahabol sa hangin”. (Mangangaral 4:4).


Katulad ng kasabihan ng mga matatanda, ang mga inggitero ay mistulang nagpipilit na yumayakap sa malaking puno kahit hindi nila kaya. Sa layuning huwag lang silang masapawan, kahit pa kung minsan ay nalulubog na sa utang. Basta mahigitan lang ang kaniyang kapwa. Gaya halimbawa ng magkapitbahay, kung may makitang bagong TV ang isa, nais din ng isa na may bago din siya, mas modelo pa. Kahit pa utangin  niya ang ipambibili niya ng bagong TV.


Kahit sa lumang panahon, bago pa man isinilang ang ating Panginoong HesuKristo, likas na rin sa mga tao noon ang maging inggitero. Kagaya ng ating mababasa sa Aklat ng Unang Samuel (1 Samuel 18:7-9) nang maiingit si Haring Saul kay David. Nakatutok ang atensiyon ng mga inggitero sa pag-aari ng iba, at tila bulag sila sa napakaraming biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. 


Ganito ang tema ng Mabuting Balita (Juan 21:20-25) matapos lingunin ni Pedro ang kapwa niya Alagad at wikain nito kay Hesus na: “Panginoon paano po ang mangyayari sa taong ito?”; na tumutukoy sa disipulo na minamahal ni Kristo. (Juan 21:20-21)


Simple lang pero napakahalaga ng sinabi ni Hesus sa Pagbasa bilang tugon kay Pedro, “Ano sa iyo? Sumunod ka sa akin”. (Juan 21:22). Ang mga taong sumusunod kay Hesus ay hindi na kailangan pang magkumpara o mainggit sa mga bagay na natamo ng iba.


Tila ipinaunawa ni Hesus kay Pedro na sa Kaniya lang ituon ang kaniyang atensiyon at huwag na sa iba kung anuman ang Kaniyang plano. Sapagkat ang isang tunay na tagasunod ni Hesus ay marunong makuntento sa mga bagay na ipinagkaloob sa kaniya ng Panginoong Diyos-- maliit man o malaki.

No comments:

Post a Comment